เครื่องเชื่อมซีโอทู MIG-MAG คือ อะไร

 |  ตู้เชื่อม เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เครื่องเชื่อมมิก-แมก แบบชุดป้อนลวดในตัว
Built-in wire feeder type

เครื่องเชื่อมมิก-แมก แบบแยกชุดป้อนลวด
Separation wire feeder typ

 

ตารางแก๊สเชื่อมโดยทั่วไป
(TYPICAL WELDING GAS)
MATERIALS
ประเภทงานเชื่อม
MODE
การทำงาน

แก๊สคาร์บอน
CO2

อาร์กอนกับ แก๊สคาร์บอน
ArCO2
อาร์กอนกับ แก๊สคาร์บอน
ArCO2
อาร์กอนกับ แก๊สคาร์บอน
ArCO2
อาร์กอนกับ แก๊สคาร์บอน
ArCO2
อาร์กอนกับ แก๊สคาร์บอน
ArCO2
อาร์กอน
Ar
เชื่อมเหล็กกล้า
(STEEL)
SHORT/SPRAY ARC


NO SPRAY ARC

       
PULSE ARC
       
SHORT/SPRAY ARC
       
เชื่อมสแตนเลส (STAINLESS STEEL)
SHORT/SPRAY ARC
     
PULSE ARC
           
เชื่อมอลูมิเนียม (ALUMINIUM)
SHORT/SPRAY ARC/PULSE ARC
           
เชื่อมทองเหลือง/ทองแดง (BRASS/BRONZE)
SHORT/SPRAY ARC
           
เชื่่อมโลหะผสม
(BRAZING
)
SHORT/SPRAY ARC/PULSE ARC
           

*AMIG 350P III special function PULSE MODE

 

PULSE welding (Fig. A)
PULSE ON PULSE welding (Fig. B)

กระบวนการเชื่อมมิก-แมก
MIG-MAG Welding Process

ในการเชื่อมมิก-แมก การปรับค่าแรงดัน และกระแสให้มีความสัมพันธ์กันจะมีผลต่อแนวเชื่อมที่ได้ ดังแสดงในรูป เช่น การเชื่อมทั่วไป (Short Arc Dynamic) ใช้แรงดันไฟ 10-22 volt กระแส 120-220 Amp เป็นต้น

Rotating vein: ให้กระแสสูง เหมาะเชื่อมงานเน้นความสวยงามของแนวเชื่อม เช่น เหล็ก สเเตนเลส อลูมีเนียม
Spray Arc:ให้กระแสสูง เหมาะเชื่อมงานหนา เช่น เหล็ก สเเตนเลส อลูมิเนียม
Globular: ใช้เชื่อมงานบางเฉพาะการเชื่อมท่าราบ เช่น เหล็ก สเเตนเลส
Short Arc Dynamic: ใช้เชื่อมงานบางได้ทุกท่าเชื่อม เช่น เหล็ก สเเตนเลส

Parameter setting of Arc voltage and Arc current in MIG-MAG Welding process is important to the transfer mode such as Shot Arc Dynamic mode, Arc voltage is between 10-22 volt and Arc current is between 120-220 Amp.

รุ่นสินค้า
Model
แรงดันไฟที่ใช้
Power Supply
ชนิดกระแสเชื่อม
Output Current
จำนวน
โรลเลอร์
Number of Roler
ชุดป้อนลวด
Wire Feeder
กระแสเชื่อม
Welding Current (A)
Gขนาดลวดเชื่อมที่ใช้/
Wire Diameter(mm)
Steel/Stainless Steel/Aluminum
น้ำหนัก
Weight(Kg)
220 volt
380 volt
รวม
Built-in
แยก
Separation
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0.8
0.9
1.0
1.2
1.6
WELMIG 200Y
-
DC
2
-
           
-
47
WELMIG 250Y1
-
DC
2
-
         
-
48
WELMIG 250Y3
-
DC
2
-
         
-
50
WELMIG 315P
-
DC
2
-
     
-
51
WELMIG 250F1
-
DC
2
-
         
-
40
WELMIG 250F3
-
DC
2
-
         
-
40
WELMIG 350F
-
DC
4
-
     
-
40
WELMIG 500F
-
DC

4

-
-
50
AMIG 350P III
-
DC
4
-
     
-
45

การปรับค่าในการเชื่อม/SETTING PARAMETER

ความหนาชิ้นงาน
Thickness (mm)
ขนาดลวด
Wire Radius (0mm)
กระแสเชื่อม
Weldind Current (A)
แรงดันไฟ
Weldind Voltage (v)
ความเร็วในการเชื่อม
Weldind Speed (cm/min)
ปริมาณแก๊สปกคลุม
Gas Flow Volume (l/m)
0.8
0.8-0.9
60-70
16-16.5
50-60
10
1.0
0.8-0.9
75-85
17-17.5
50-60
10-15
1.2
0.8-0.9
80-90
17-18
50-60
10-15
1.6
0.8-0.9
95-105
18-19
45-50
10-15
2.0
1.0-1.2
110-120
19-19.5
45-50
10-15
2.3
1.0-1.2
120-130
19.5-20
45-50
10-15
3.2
1.0-1.2
140-150
20-21
45-50
10-15
4.5
1.0-1.2
170-185
22-23
45-50
15
6.0
1.2
230-260
24-26
45-50
15-20
9.0
1.2
320-340
32-34
45-50
15-20

หมายเหตุ : ข้อมูลการปรับค่าพารามิเตอร์ในการเชื่อมต่างๆ เป็นค่ามาตรฐานสากลทั่วไปใน การใช้งานจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการใช้งาน ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ  ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้งาน

ตารางการเลือกใช้อุปกรณ์ตามชนิดของชิ้นงาน

ชิ้นงาน
Material
แก๊สปกคลุม
Shield Gas
โรลเลอร์
Roller
ท่อนำลวด
Liner
เชื่อมเหล็กกล้า (STEEL)
CO2 หรือ CO2+Argon
แบบร่อง V
ท่อเหล็ก
เชื่อมสแตนเลส (STAINLESS STEEL)
Argon หรือ CO2+Argon
แบบร่อง V
ท่อเหล็ก
เชื่อมอลูมิเนียม (ALUMINIUM)
Argon
แบบร่อง U
ท่อ Teflon


เครื่องมือน่าสนใจ

จะตัดคอนกรีตลึก 8 cm, 10 cm, 15 cm หรือตัดลึกถึง 28cm ทำไงดี

เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดถนน รถตัดคอนกรีต รถตัดถนน ใบตัดเพชร ใบตัดคอนกรีต

เครื่องขัดพื้นคอนกรีต เครื่องขัดมันปูน เครื่องขัดมันพื้นคอนกรีต เครื่องขัดแมลงปอ เครื่องขัดมันพื้นคอนกรีตไม่แห้ง

เครื่องปาดปูน เครื่องปาดคอนกรีต 4 เมตร 5 เมตร 6 เมตร เครื่อง Honda GX160 5.5 แรง

เครื่องขัดหินขัด ขัดขี้ปูน ขัดแก้หน้าพื้น ขัดแก้เทปูนหน้าไม่เรียบสวย พื้นคอนกรีต พื้นปูนแห้งแล้ว ขัดลอกสีพื้นปูนเก่า

 

« Back