เครื่องเชื่อม TIG คืออะไร

 |  ตู้เชื่อม เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

การเลือกเครื่องเชื่อม TIG
Choice for TIG power sources

รุ่นสินค้า
Model
แรงดันไฟที่ใช้
Power Supply
ชนิดกระแสเชื่อม
Output Current
แรงดันไฟ
No-Load Voltage (volt)
220 volt 380 volt TIG(AC) TIG(DC)
WELTIG-MMA-CUT 140 - - TIG/MMA 55, CUT 230
WELTIG 160 - - 42
WELTIG 200 - - 43
WELTIG 215 - - 56
WELTIG 250 - - 54
WELTIG 180P - - 56
WELTIG 200P - - 56
WELTIG 250P AC/DC - 45
WELTIG 315P AC/DC - 45
WEL ATIG 315P PAC - 80
WEL ATIG 400 - - 80

 

รุ่นสินค้า
Model
ฟังก์ชั่นการทำงานพิเศษ
Special Function
MMA Mode
Cut Mode
Cut Mode HF Start Pulse Mode 2T/4T Stop Down Post Gas
WELTIG-MMA-CUT 140 - - -
WELTIG 160 - - - - -
WELTIG 200 - - - - -
WELTIG 215 - - -
WELTIG 250 - - -
WELTIG 180P -
WELTIG 200P -
WELTIG 250P AC/DC -
WELTIG 315P AC/DC -
WEL ATIG 315P PAC -
WEL ATIG 400 - -

 

รุ่นสินค้า
Model
กระแสเชื่อม
Welding Current (A)
น้ำหนัก
Weight(Kg)
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
WELTIG-MMA-CUT 140              

9.8

WELTIG 160             8
WELTIG 200             8
WELTIG 215             8
WELTIG 250           33.5
WELTIG 180P             9
WELTIG 200P           15
WELTIG 250P AC/DC           33.5
WELTIG 315P AC/DC       33.5
WEL ATIG 315P PAC       40
WEL ATIG 400     36.4

 

การปรับค่าในการเชื่อม
Setting Parameter

ความหนาชิ้นงาน
Thickness of material (mm)
ขนาดลวด
Wire Radius (0mm)
กระแสเชื่อม (DC)
Welding Current (A)
ขนาด Nozzle
(No.)
ปริมาณ Argon
(L/min)
ขนาดลวดเติม
(mm)
1.0 1.6 15-80 4.0 5-6 1.6
2.0 1.6 70-150 4.0-6.0 5-6 2.0
3.0 1.6-2.4 150-250 6.0 5-6 2.4
4.0 2.4 150-250 6.0-8.0 6-7 3.0
5.0 2.4-3.2 250-400 6.0-8.0 7-8 3.2

การเชื่อมระบบ HF   HF arc striking device

หมายเหตุ : ข้อมูลการปรับค่าพารามิเตอร์ในการเชื่อมต่างๆ เป็นค่ามาตรฐานสากลทั่วไป ในการใช้งานจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการใช้งาน ซึ่งทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้งาน

 

 

« Back