ตบดิน Honda GX270 ตบดิน Honda GX160 ตบดิน-Honda GP200 ตบดิน Honda GP160 ตบดิน ควายทอง ตบดิน MIKASA

 |  เครื่องมือก่อสร้าง

ขายเครื่องตบดิน, เครื่องตบดิน, เครื่องตบดิน honda เครื่องตบดิน 5 ตัน, เครื่องตบดิน ราคา พิเศษ, ตบดิน Honda GX270, ตบดิน Honda GX160, ตบดิน Honda GP200, ตบดิน Honda GP160, ตบดิน ควายทอง, ตบดิน MIKASA, ตบดิน ฮอนด้า GX270, ตบดิน ฮอนด้า GX160, ตบดิน ฮอนด้า GP200, ตบดิน มิกกาซ่า, ตบดิน ฮอนด้า GP160, ตบดิน GX270, ตบดิน GX160, ตบดิน GP200, เครื่องตบดิน GP160, เครื่องตบดิน 9 ตัน, เครื่องตบดิน 8 ตัน, เครื่องตบดิน 7 ตัน, เครื่องตบดิน 6 ตัน, เครื่องตบดิน 5 ตัน, เครื่องตบดิน 4 ตัน, เครื่องตบดิน 3 ตัน

ตบดิน Honda GX270 ตบดิน ฮอนด้า GX270 ตบดิน Honda GX160 ตบดิน ฮอนด้า GX160
ตบดิน Honda GP200 ตบดิน ฮอนด้า GP200 ตบดิน Honda GP200 ตบดิน ฮอนด้า GP160
ตบดิน ควายทอง ตบดิน MIKASA ตบดิน มิกกาซ่า

สนใจเครื่องตบดิน โทรสั่งได้เลย 02-893-2217

เครื่องตบดิน 5 ตัน เครื่องตบดิน 8 ตัน เครื่องตบดิน 10 ตัน เครื่องตบดิน Honda คือ เครื่องตบดินฮอนด้า ที่ใช้เครื่องยนต์ Honda เป็นเครื่องมือก่อสร้าง ที่ใช้ในการ ปรับปรุง พื้นที่ก่อสร้าง ขายเครื่องตบดิน เครื่องตบดิน เครื่องตบดิน honda เครื่องตบดิน 5 ตัน เครื่องตบดินราคาพิเศษ

การใช้เครื่องตบดิน ใช้ในงานก่อสร้าง พื้นดิน เตรียมพื้นดินก่อนการก่อสร้าง เครื่องตบดินจะบดอัดพื้นดินจน แน่นและเรียบ ใช้งานบดอัดทราย พื้นที่ก่อสร้างได้แน่นเรียบลดการการยุบหรือทรุดตัวของพื้นที่ก่อสร้าง มากกว่า การที่ไม่ได้ปรับพื้นที่ก่อสร้างโดนการตบดินบดอัดพื้นดิน ก่อนการเทปูน ลาดยาง การซื้อเครื่องตบดิน ดี อึด ทนทาน ใช้งานงานได้ยาว ไม่สะดุดช่วยให้งานเสร็จเร็ว ส่งงานได้ทัน มีคุณภาพ ได้มาตราฐาน ซื้อเครื่องตบดิน จึงคุ้มค่าการลงทุน เครื่องยนต์ที่ใช้กับ เครื่องตบดิน มีเครื่องตบดินเบนซิน และ เครื่องตบดินดีเซล เครื่องตบดินติดเครื่องยนต์เบนซิน เครื่องตบดินติดเครื่องยนต์ดีเซล

การเลือกเครื่องตบดิน เครื่องตบดิน 1-3 ตัน เครื่องตบดิน 5-7 ตัน เครื่องตบดิน 7-10 ตัน

หลังจากใช้เครื่องตบดินแบบกระโดดเป็นการอัดพื้นดินให้แน่นแล้วสำหรับทำถนน เครื่องตบดินแบบกระโดดจะมีแรงอัดเแพาะจุดทำให้สามารถอัดพื้นดินให้แน่นมากๆได้ หลังจากนั้นจจึงใช้ เครื่องตบดิน 5 ตัน ปรับหน้าดินให้เรียบและแน่นได้ระดับก่อนการทำการ ผูกเหล้ก เทพื้นถนน หรือทำลานปูน เอนกประสงค์

ยิงแรงอัดมาก การบดอัดก็มีประสิทธิภาพมาก ความแน่นของพื้นที่ก็จะแน่นกว่า เช่น ที่ดินเปล่าต้องการเทพื้นคอนกรีต พื้นที่ A เครื่องตบดิน 5 ตัน ในการการตบดินบดอัดพื้นดิน พื้นที่ B เครื่องตบดิน 8 ตัน พื้นที่ C เครื่องตบดิน 10 ตัน หากต้องทำการปรับพื้นที่ทั้ง A, B, C มีระดับความสูงที่เท่ากัน อาจะต้องมีการถมที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ทั้ง B และ C เนื่องจากมีแรงตบอัดมากกว่า พื้นที่ A (ยังมีปัจจัยอื่นๆอีก) แล้วทำการเทพื้นปูน เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเดียวกัน เหล็กเส้นที่ทำการผูกหรือ วางแบบเดี่ยวกัน พื้นที่ C จะมีการทรุดต้วที่สุด รองมาก็ B และ A (หากมีการใช้รับน้ำหนักที่เท่ากัน)

ดังนั้นการก่อสร้าง ถนน ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ลานจอดรถ สร้างอาคาร บ้านเรือน บริษัทก่อสร้าง ผู้รับเหมา ช่างก่อสร้างซื้อเครื่องตบดิน มาใช้งาน นิยมใช้เครื่องตบดิน ในการปรับพื้นที่ เครื่องตบดินก่อสร้างถนน เครื่องตบดินก่อสร้างลานจอดรถ เครื่องตบดินก่อสร้างคอนโด อาคาร บ้านพัก เกี่ยวกับงานพื้น ถนน ลาดกว้างๆ ส่วนงานพื้นไม่ใหญ่ ลานเล็กๆ ก็ใช้เครื่องตบดิน 3-5 ตัน 

เครื่องตบดินแนะนำ เครื่องตบดิน 5 ตันพร้อมเครื่องฮอนด้า, เครื่องตบดินเบนซิน, ตบดิน Honda GX270, ตบดิน Honda GX160, ตบดิน Honda GP200, ตบดิน Honda GP160, ตบดิน ควายทอง, ตบดิน MIKASA, ตบดิน ฮอนด้า GX270, ตบดิน ฮอนด้า GX160, ตบดิน ฮอนด้า GP200, ตบดิน มิกกาซ่า, ตบดิน ฮอนด้า GP160, ตบดิน GX270, ตบดิน GX160, ตบดิน GP200, ตบดิน GP160, Plate Compactor Honda GX270, Plate Compactor Honda GX160, Plate Compactor Honda GP200, Plate Compactor Honda GP160


« Back