บริการให้ เช่าเครื่องมือก่อสร้าง ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาพื้นที่จัดเก็บ สำหรับผู้รับเหมา

บริการให้ เช่าเครื่องมือก่อสร้าง เช่าเครื่องจักรงานก่อสร้าง เช่าอุปกรณ์ก๋อสร้าง เช่าเครื่องตบดิน เช่าเครื่องตัดถนน เช่าเครื่องผสมปูน เช่าเครื่องผสมปูนฉาบ เช่ากว้านยกของ เช่าเครื่องจี้คอนกรีต เช่าสายจี้ปูน เช่ามอเตอร์จี้คอนกรีต เช่าเครื่องขัดมันปูน เช่าถังเทคอนกรีต เช่าเครื่องเชื่อม เช่าเครื่องตัดไฟเบอร์ WINNER ที่มีประสิทธิภาพ ราคาไม่แพง ประหยัดค่าใช้จ่าย สำหรับผู้รับเหมารายย่อย และรายใหญ่

 

เอกสารหลักฐานที่ใช้แค่ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมตัวจริงและเงินค้ำประกันสินค้า

ขั้นตอนเช่าเครื่องมือก่อสร้างเบื้องต้น
1. ผู้เช่า แจ้งรายระเอียดสินค้าที่ต้องการเช่า พูดคุย ตกลงรายละเอียดรายการเช่าเครื่องมือก่อสร้าง ว่าจะเช่าเป็นรายวัน จะเช่าเป็นรายเดือน คิดค่าใช้จ่ายการเช่าเครื่องมือก่อสร้าง
2. ผู้เช่า นำเอกสารหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชนพร้อมตัวจริงและเงินสดค้ำประกันสินค้ามาชำระ ตามรายละเอียดของเอกสารการเช่าเครื่องมือก่อสร้าง
3. เมื่อทำเอกสารเสร็จสามารถนำเครื่องมือก่อสร้างที่เช่าไปใช้งานได้
4. หากไม่ได้ใช้งานให้นำเครื่องมือก่อสร้างที่เช่าไปมาคืน หรือเกินเวลา มิเช่นนั้นเราจะคิดเป็นค่าเช่าเพิ่ม
5. เมื่อครบกำหนดเช่าให้นำนำสินค้ามาคืนครบทั้งหมด จะทำการตรวจสอบการ หากมีการชำรุดก็จะซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพเดิมและคิดค่าซ่อมแซมตามจริง หากไม่มีปัญหาก็จะคืนเงินค้ำประกันทั้งหมด


เช่าเครื่องมือก่อสร้าง รายวัน รายเดือน

เช่าเครื่องตบดิน เช่าเครื่องตัดถนน เช่าเครื่องผสมปูน
เช่าเครื่องตบดิน เช่าเครื่องตัดถนน เช่าเครื่องผสมปูน
เช่าเครื่องผสมปูนฉาบ เช่าเครื่องขัดพื้นหินขัด เช่าเครื่องขัดพื้นปาร์เก้
เช่าเครื่องผสมปูนฉาบ เช่าเครื่องขัดพื้นหินขัด เช่าเครื่องขัดพื้นปาร์เก้
เช่ากว้านยกของ เช่าเครื่องจี้คอนกรีต เช่าเครื่องขัดมันปูน
เช่ากว้านยกของ เช่าเครื่องจี้คอนกรีต เช่าเครื่องขัดมันปูน
เช่าโต๊ะตัดอลูมิเนียม เช่ามอเตอร์จี้คอนกรีต เช่าสายจี้คอนกรีต
เช่าโต๊ะตัดอลูมิเนียม เช่ามอเตอร์จี้คอนกรีต เช่าสายจี้คอนกรีต
เช่าถังเทคอนกรีต เช่าเครื่องเชื่อม เช่าเครื่องต้มยางมะตอย
เช่าถังเทคอนกรีต เช่าเครื่องเชื่อม เช่าเครื่องต้มยางมะตอย
เช่าเครื่องตัดไฟเบอร์ Winner    
เช่าเครื่องตัดไฟเบอร์ WINNER    

 

หมายเหตุ:
• การค้ำประกันให้ชำระเป็นเงินสด เมื่อคืนสินค้าครบจะได้รับคืนค้ำประกันทั้งหมด
• สินค้าที่เช่าสูญหาย หรือ ชำรุดเสียหาย ผู้เช่าต้องชดใช้เท่าราคาเงินค้ำประกัน หรือชำระเงินค่าใช้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม
• หากไม่ได้ใช้งานสินค้าที่เช่าไปหรือเกินกำหนดระยะเวลาเช่าให้นำกลับมาคืน มิเช่นนั้นเราจะคิดเป็นค่าเช่าเพิ่มเติม