เครื่องมือก่อสร้าง

เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องมือช่าง ที่ดีช่วยให้งานก่อสร้างเสร็จเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน งานก่อสร้างมีคุณภาพ บวกกับ วัสดุก่อสร้าง ที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตราฐาน ทำให้มีงานก่อสร้าง เข้ามาเรื่อย เครื่องผสมปูน หรือ โม่ผสมปูน ที่ใช้ในงานผสมคอนกรีต โดยทั่วไปมีขนาดตั้งแต่ ครึ่งถุงถึงสองถุง โดยที่อ่างผสมปูนทั้งที่เป็นเหล็กหล่อ และอ่างผสมปูนที่เป็นเหล็กเหนียว ราคาของเหล็กหล่อจะสูงกว่าเล็กน้อย โปรดเลื่อกชมสินค้าของเราใน หมวดเครื่องมือก่อสร้าง อาทิเช่น เครื่องผสมปูนฉาบ, รถดั๊มเปอร์, หรือ เครื่องตัดคอนกรีต