เครื่องผสมปูนฉาบ โม่ปูน

เครื่องผสมปูนฉาบ โม่ปูน เครื่องโม่ปูนฉาบ
ใช้ในการผสมปูนเพื่อการฉาบผนัง ก่ออิฐ งานที่ฉาบต้องเคลื่อนย้ายสถานที่ ขึ้นลงบนอาคาร มีขนาดที่เบากว่าเครื่องผสมปูน มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้าย ทำให้สะดวกยิ่งขึ้น ลดปัญหาปูนแห้งจับตัว ส่วนผสมไม่เข้ากัน เป็นข้อดีที่ โม่ปูนฉาบ หรือ เครื่องผสมปูนฉาบดีดีน่าจะมี

วิธีการผสมปูนฉาบ
ใช้ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับใช้งานก่อ และฉาบ(ปูนฉาบตราเสือ, ปูนฉาบทีพีไอ, ปูนฉาบนกอินทรีทอง ,ปูนฉาบบัวแมน ฯลฯ) ผสมน้ำหรือทรายตามอัตราส่วนที่ระบุข้างผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ และใช้โม่ปูนฉาบจะช่วยทุ่นแรงได้มาก

ส่วนผสมของน้ำ วิธีการผสมปูนฉาบ จะต้องผสมตามคำแนะนำของผู้ผลิต จะไม่เหลวหรือขนจนเกินไป เช่น

วิธีการผสมปูนฉาบ ปูนเสือมอร์ต้า ฉาบทั่วไป ขนาด 1ถุง 50 กิโล ผสมกับน้ำสะอาด 9 – 12 ลิตร ต่อปูนฉาบ 1 ถุง ควรใช้ให้หมดภายในเวลา 2 ชั่วโมง หลังได้ทำการผสมน้ำไปแล้ว ใช้โม่ปูนฉาบจะช่วยทุ่นแรงได้มาก

วิธีการผสมปูนฉาบ ปูนเสือ ฉาบสูตรพิเศษ อัตราส่วนผสม ปูน 1 / ทรายละเอียด 3 /น้ำสะอาด 1 ไม่ควรใช้ฉาบผนังอิฐมวลเบา และใช้โม่ปูนฉาบจะช่วยทุ่นแรงได้มาก

วิธีการผสมปูนฉาบ ปูนซีเมนต์ฉาบละเอียด อินทรีทอง งานฉาบละเอียดพิเศษ อัตราส่วนผสม ปูน 1 / ทรายละเอียด 3 /น้ำสะอาด 3/4 และใช้โม่ปูนฉาบจะช่วยทุ่นแรงได้มาก

วิธีการผสมปูนฉาบ ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีแดง, อินทรีเขียว, อินทรีซูเปอร์ พลัส
งานฉาบชั้นใน อัตราส่วนผสม ปูน 1 / ทรายละเอียด 2.5 /น้ำสะอาด 1
งานฉาบชั้นนอก อัตราส่วนผสม ปูน 1 / ทรายละเอียด 3 /น้ำสะอาด 1

วิธีการผสมปูนฉาบ ปูนฉาบสำเร็จรูปทีพีไอ M 100 C, M 200 , M 210
อัตราส่วนผสม ปูน 3.5 / น้ำสะอาด 1 สามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน (Mixing Pump) ได้

Tip การก่ออิฐ
- ปริมาณการผสมน้ำขึ้นอยู่กับความชื้นของทรายเป็นหลัก
- อิฐที่จะใช้ควรนำไปแช่น้ำให้อิ่มตัว ก่อนนำมาก่อ เพื่อป้องกันปัญหาอิฐดูดซึมน้ำจากเนื้อปูน
- หลังการก่อ ควรรอให้ผนังก่อแข็งแรงก่อนจะเริ่มงานฉาบ เพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากผนังก่อทรุดตัว

Tip การฉาบ
- ก่อนที่จะเริ่มลงมือฉาบ ต้องมีการเตรียมพื้นที่ผิวที่จะฉาบ โดยทำความสะอาดและทำให้ชุ่มน้ำพอสมควร เพื่อไม่ให้ดูดน้ำจากส่วนผสมเร็วเกินไป
- การฉาบปูนควรฉาบอย่างน้อย 2 ชั้น ชั้นแรกควรฉาบทิ้งไว้ 1 วัน แล้วจึงเริ่มฉาบชั้นที่ 2 โดยมีความหนาแต่ละชั้นไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร และรวม 2 ชั้นประมาณ 2.5 เซนติเมตร
- ควรหลีกเลี่ยงการเกิดแรงสั่นสะเทือนบนผิวหนังในระหว่างฉาบ หรือผนังที่เพิ่งฉาบเสร็จ เพราะจะเป็นสาเหตุของการแตกร้าวได้
- หลังการฉาบ ควรบ่มผนังด้วยน้ำทุกครั้ง เพื่อให้ผนังแข็งแรง ลดการแตกร้าว

3 รายการ(s)

ต่อหน้า

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

3 รายการ(s)

ต่อหน้า

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย