กังหันตีน้ำ-ชุดตีน้ำ

เครื่องตีน้ำ กังหันตีน้ำ ชุดตีน้ำ กังหันน้ำเพิ่มออกซิเจน หรือ กังหันบำบัดน้ำเสีย ช่วยปรับสภาพน้ำให้มีออกซิเจนมากขึ้น คุณภาพน้ำดีขึ้น ฟาร์มสัตว์น้ำนิยมใช้กัน ตามบ่อกุ้ง บ่อปลา รวมถึง ฟาร์มปลาสวยงามเช่น บ่อปลาคราฟ ก็นิยมใช้ เพิ่มโอกาศรอดของกุ้ง ปลา สัตว์น้ำอื่น ชุดตีน้ำนี้ช่วยให้กุ้ง ปลาในบ่อโตไว กินอาหารเก่ง การย่อยสลายของเสียในบ่อมีประสิทธิภาพดีขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ กุ้ง ปลา หรือสัตว์น้ำ ต่อบ่อสูงขึ้นเพิ่มรายได้ให้ผู้เลี้ยง โอกาสรอดสูง และเลี้ยงแบบหนาแน่นได้ เครื่องตีน้ำใช้กับบ่อกุ้ง หรือเครื่องตีน้ำใช้กับบ่อปลา ช่วยผู้เลี้ยงได้มาก คุ้มค่ากับการลงทุน หรือ ในรูปแบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มออกซิเจน สำหรับโรงบำบัดน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรม บ่อเก็บน้ำ เครื่องตีน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของระบบการบำบัดที่ควรจะต้องมี หรือตามแหล่งสถานที่พักที่ท่องเที่ยว ที่มีการขุดบ่อ หรือเป็นทะเลสาบ ก็สามารถใช้ได้ ช่วยให้แหล่งน้ำมีคุณภาพดีขึ้น

3 รายการ(s)

ต่อหน้า

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

3 รายการ(s)

ต่อหน้า

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย